Printed From:

Az influenzaoltás elutasításának okai - Magyarország 18-59 éves lakosai körében

A WHO a nemzetközi kutatások eredményére hivatkozva évek óta szorgalmazza a beoltottsági arány jelentős növelését – egyelőre kevés sikerrel. A szokásos éves influenzajárvány a hétköznapok része, kevesen veszik komolyan a fertőzést és lehetséges következményeit.

A sanofi-pasteur által megrendelt lakossági felmérés többek közt arra kívánt fényt deríteni: Mik a legfontosabb ellenérvek, ellenérzések a lakosságban az influenza vakcinával szemben? Kik lehetnek azok a véleményformálók, akik segítségével a jövőben növelhető lenne azok aránya, akik beoltatják magukat influenza ellen? A Nielsen Omnibuszi kutatás 2011. márciusi hullámának keretében 800 fős reprezentatív mintát vettünk a 18-59 éves magyar lakosságból és kérdeztük az influenza, influenzaoltás témakörében.

Miért nem oltatunk 18-59 év között?

A 18-59 éves korosztály 14%-aii oltatta be magát influenza ellen 2010. szeptember és 2011. február között saját bevallása szerint. 86%-a nem oltatta be magát: őket kérdeztük a döntésük mögött álló okokróliii, valamint ezen okok relatív fontosságáról. A kapott válaszokat aztán témakörök szerint összesítettük, ez látható az alább ábrán.

Miért nem oltatunk 18-59 év között?

A magukat az elmúlt szezonban influenza ellen nem oltatók több mint 4/5-e említett az influenza oltás percepciójával kapcsolatos indokokat. A 3 legnagyobb arányban említett indok a vakcinákkal kapcsolatos általános negatív érzés, félelem megfogalmazása, nem pedig az influenzaoltásra vonatkozó konkrétum:

  • „Nem bízom az oltásokban” (46%),
  • „Az esetleges mellékhatások miatt nem oltatom magam” (40%)
  • „Oltás ellenes vagyok” (34%).

Ezt a három indokot nemcsak hogy a legtöbben említették, de legnagyobb arányban ezeket ítélték a legfontosabbnak is. Ugyancsak ide soroltuk még a következő válaszokat: „A gyógyszeres kezelés/megelőzés elegendő”, „Az oltás nem hatékony”, „Elkaphatom az influenzát az oltástól”, „Nem szeretem/félek a tűszúrástól”, „Túl bonyolult elmenni beoltatni magamat / túl sok időt vesztek a beoltással”, „Függőséget okozhat az oltás”, „Fájdalmas az oltás/oltás beadása”.
Az influenzaoltás személyes indokai közül legnagyobb arányban az „Egészséges vagyok / nincs szükségem az oltásra”-t említették (27%).

Mi a helyzet a veszélyeztetett csoportokba tartozókkal?

A teljes mintához képest szignifikánsan eltér (6 százalékponttal alacsonyabb) a magukat legutóbb influenza ellen nem oltatók aránya azok között, akiknél fennáll valamely veszélyeztető kondícióiv. Ők szignifikánsan kisebb arányban említettek személyes indokokat az oltás elutasítására, mivel jóval kisebb arányban mondták, hogy „Egészséges vagyok / nincs szükségem az oltásra” (14%). Ugyanakkor a veszélyeztetett, de magukat influenza ellen nem beoltatók között is az összes, legutóbbi szezonban az influenzaoltást nem beadatók mintájában mérthez hasonló arányban (80%) említettek az influenza oltás percepciójával kapcsolatos indokokat az oltás elutasítására, bár az egyes indokok említési aránya eltér. Ez arra utal, hogy még azok körében is, akik fennálló egészségügyi kondíciójuk miatt az átlagosnál jóval gyakrabban kerülnek kapcsolatba orvosukkal, igen elterjedt a vakcinákkal kapcsolatos általános bizalmatlanság.

A háziorvosoknak kulcsszerepük van

A 18-59 éves korosztály 86%-a nem oltatta be magát influenza ellen a múlt szezonban, pedig a válaszadók 52%-a említette, hogy javasolták neki – akár személyesen, akár médián keresztül. Az esetek közel felében (46%)v a háziorvos tett javaslatot az influenzaoltásra. Összehasonlítva a többi ajánlóval, messze a háziorvosok bizonyultak a legsikeresebbnek: akiknek háziorvos javasolta, 63%-ban fel is íratták a vakcinát. Az orvosok kiemelt szerepét jelzi, hogy mikor arról kérdeztük a válaszadókat, a jövőben kinek a javaslatát fogadnák meg, hogy beoltassák magukat influenza ellen, azok, akik külső véleményt is figyelembe vesznek döntésük meghozatalakor legnagyobb arányban az orvosukat említették. A háziorvosok szerepe kiemelt a vakcinációs arány lehetséges növelésében.

Kun Eszter

NIELSEN

 


 

  • OMNIBUSZ = Olyan rendszeres fogyasztói adatfelvétel, amelyet egyszerre több ügyfél finanszíroz, így a személyre szabott  kutatásokhoz képest költséghatékonyabb  és egyszerűbb. A Nilesen Omnibusz havonta 800 fős mintát vesz a 18-59 éves  magyar lakosságból, amely reprezentatív a válaszadók következő ismérvei mentén:  nem, kor, iskolai végzettség, lakhely régiója, település típusa.
  • 95%-os valószínűséggel, ±2%
  • Több indokot is említhettek a válaszadók, elsőként a legfontosabbat, másodikként a második legfontosabbat, stb.
  • Terhesség, hipertónia (magas vérnyomás), asztma, tüdőbetegség, vesebetegség, szívbetegség, cukorbaj, gyengült immunitás (beleértve A HIV-et is)
  • A teljes minta 25%-a.